10 aspecten van Agile leiderschap

10 aspecten van Agile leiderschap

De invoering van Agile heeft niet alleen grote gevolgen voor de teams maar ook voor de wijze waarop aan de organisatie leiding wordt gegeven. Agile teams vragen om nieuwe vormen van organiseren en leidinggeven waarin ze autonoom, in vrijheid en wendbaar (agile) kunnen samenwerken. Dit vergt andere competenties van managers. Dit vergt geen management maar Agile leiderschap. Maar wat is Agile leiderschap, wat wordt er verwacht van een Agile leider? In de tweede  editie van onze drieluik-serie over Agile leiderschap geven wij u 10 aspecten van wat Agile Leiderschap voor u als manager betekent. Deel één gemist? Lees het hier terug.

  1. Het management is voor de richting, visie en het plan; zelf organiserende teams hebben de vrijheid om zelf te bepalen hoe dat te bereiken.
  2. Agile leiderschap zorgt voor vertrouwen, samenwerking, openheid, transparantie, respect en waardering in plaats van hiërarchie, compliance, controle en rigide processen.
  3. Agile leiderschap zorgt er voor dat de focus volledig komt te liggen op het leveren van toegevoegde waarde voor klanten. Bij alles wat we doen vragen we ons af wat de toegevoegde waarde voor de klant is. Als klant wordt niet alleen de finale klant bedoeld maar iedereen die jouw werk in ontvangst neemt.
  4. Agile leiderschap zorgt dat de juiste prioriteitskeuzes gemaakt worden en dat daarnaar wordt gehandeld. Prioriteiten worden door businessafdelingen gemaakt, IT is facilitair en ondersteunt de bedrijfsprocessen. Zorg ervoor dat business en IT aan dezelfde prioriteiten werken om onnodige vertraging en afstemmingsmomenten te voorkomen.
  5. Agile leiderschap creëert een LEAN start-up mentaliteit (minimale aanpassing, maximaal leren). Stap af van de werkwijze van eerst lang nadenken, een dik businessplan of projectplan schrijven en dan pas het product maken. Productontwikkelingen ontstaan, door allerlei onvoorziene zaken, iteratief. Voer zo snel mogelijk en in kleine stappen product aanpassingen door, gekoppeld aan directe gebruikers – en klanten feedback. Zorg dat je snel weet wat werkt, wat niet werkt en wat er anders moet.
  6. Agile leiderschap tolereert fouten maken door te experimenteren, stimuleert dit zelfs.
  7. Zorg voor een LEAN thinking cultuur. Voorkom alle vormen van verspillingen.
  8. Begin met coachen i.p.v. mensen vertellen wat ze moeten doen. Laat teams met rust, laat teams het zelf ontdekken.
  9. Blijf op de hoogte door direct met de vakmensen te praten die het werk uitvoeren, in plaats van gedetailleerde rapportages te eisen. De Agile leider is zelf ook inhoudelijk vakkundig, zodat de kans op verkeerde beslissingen afneemt. Neem afscheid van management lagen die alleen een proces managen maar weinig van de inhoud weten.
  10. Breng het werk naar de mensen in plaats van mensen naar werk. Werk dat gedaan moet worden, wordt opgenomen op de backlog van de teams. Resources en medewerkers uit teams halen om een opdracht uit te voeren werkt contraproductief. Zorg voor kennisdeling zodat afhankelijkheid van medewerkers wordt voorkomen.

 

Het is niet eenvoudig om deze aspecten in een organisatie door te voeren maar zijn wel voorwaardelijk om succesvol om te turnen van een verzuilde, starre organisatie naar een dynamische en flexibele organisatie. In de volgende blog gaan we in op de taken van een manager in een Agile omgeving, wat moet hij/zij wel en juist niet doen om een transformatie naar een Agile omgeving tot een succes te brengen.

Johan van Delden is Agile Coach bij Srum@work, de organisatie die u uitdaagt om de traditionele manier van werken en management los te laten en te vertrouwen op de kracht van zelfsturende teams. Wilt u meer weten over Agile, Agile leiderschap en of deze aanpak ook uw organisatie kan helpen, neem dan contact met ons op.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X