100% versnelling gehaald

100% versnelling gehaald

Het begon op enig moment dat we door een organisatie gebeld werden, nadat hij getipt was door een klant van ons. Hij kwam met de mededeling dat hij met een probleem zat en vroeg ons of wij konden helpen.

Er moest een probleem opgelost en een product opgeleverd worden. In essentie kwam het er op neer dat er een visie ontwikkeld moest worden en dat daar een programma van acties uit voort moest vloeien. Hij had inmiddels 1 sessie met alle stakeholders gehad om input te vragen. Na deze eerste sessie kwam hij al tot de conclusie dat er iets moest veranderen wilde er überhaupt enig resultaat komen. Wij hebben samen over de scrummethode gesproken en uitgelegd waar en hoe deze methode kan helpen om tot resultaat te komen. We verwachtte hier vier avondsessies voor nodig te hebben.

IMG_4496We gebruikten niet alle onderdelen van scrum maar hanteerden wel heel veel basisprincipes van scrum. We maakten geen plan van aanpak maar bepaalden voorafgaand aan iedere sessie waar de meest toegevoegde waarde lag en zetten deze bovenaan onze “backlog”. Tijdens de sessies waren de teams zelfsturend. Wij gaven aan “wat” ze moesten doen maar waren de teams vrij om te bepalen “hoe” ze dit deden. We sloten iedere avond af met een demo en een retro. Tijdens de demo toonden de teams hun resultaat van de avond aan de overige groepen en keken we in de retro naar hoe de avond was verlopen en wat we de volgende keer beter moesten doen.

Na de tweede sessie werden we gebeld door de betreffende klant met de mededeling dat er al zoveel voortgang was geboekt dat het project kon worden afgerond. Uit de twee sessies was dusdanig veel informatie naar boven gekomen dat het programma van acties kon worden afgerond. Voor ons natuurlijk jammer, want het was een leuke opdracht maar aan de andere kant is er geen beter compliment dan dat wij onszelf overbodig hebben gemaakt doordat het project eerder is afgerond dan gedacht. Twee sessies i.p.v. de vooraf bedachte vier sessies waren er nodig. Een versnelling van 100%!

Wij zijn blij en trots op dit resultaat en natuurlijk blij dat we de klant zo hebben kunnen helpen.

Mocht u vragen hebben hoe ook uw project weer in een stroomversnelling te krijgen, neem dan contact met ons op.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X