Management en Agile leiderschap

Management en Agile leiderschap

Agile en management worden vaak in één adem genoemd als zijnde dé succesfactor voor een geslaagde transformatie naar Agile werken. Toch zie ik vaak de worstelingen van managers over hoe dit nu aan te pakken. Wat betekent het nu voor mijn afdeling, is het wel geschikt voor mijn afdeling en wat betekent het voor mij persoonlijk als manager? Wat is Agile leiderschap?

In de komende drie blogs gaan we in op de rol van de manager in een Agile organisatie, over Agile leiderschap. We beginnen deze drieluik met de basiskennis met wat Agile is en waarom zou je Agile willen werken en wat levert Agile werken op?

 

“Agile gaat verder dan het neerzetten van Scrumteams op de IT-afdeling”

 

Wat is Agile?

 • Agile is sturen op waarde; planning en kosten komen later.
 • Agile staat voor kort cyclisch samenwerken, kortere time-to-market en beter inspelen op veranderingen en veranderende klantbehoeften. Agile hakt complexe projecten in stukjes (iteraties) om ze behapbaar en wendbaar te maken.
 • Een Agile organisatie bestaat uit zelfsturende teams.
 • Agile gaat over directe manier van communicatie, over continue leren en verbeteren en over een coachende managementcultuur.
 • Agile gaat over het meten van voortgang o.b.v. opgeleverde producten.
 • Agile is het verleggen van “bezig zijn met” naar “afmaken van”. Agile gaat over het afronden van werk.

 

 

“We weten niet hoe de wereld van morgen eruitziet, maar wel dat hij anders, steeds complexer en sneller wordt en dat er meer diversiteit komt.”

 

 

Waarom Agile?

Van een verzuilde organisatie naar een samenwerkend ecosysteem

 • Een organisatie is zo goed als de kwaliteit van de relaties tot en met de klant.
 • Focus op het belangrijkste voor de klant, alle neuzen dezelfde kant op.
 • Intensieve samenwerking zorgt voor hogere kwaliteit.

 

Van een lange time to market naar efficiëntie en wendbaarheid

 • Inspelen op veranderende vraag, na elke iteratie kunnen bijsturen.
 • Minimum viable product. Direct kunnen beschikken over werkende producten en oplossingen, daarna door ontwikkelen.
 • Volledige focus op de klant door maximale focus vanuit de organisatie
 • Alleen realiseren wat de klant echt wil

 

Van directief leiderschap naar vertrouwen in autonome medewerkers

 • Innovatief organiseren, anders denken over verhoudingen
 • Organiseer vanuit een inspirerende visie, missie en roadmap
 • Vanuit controle en sturen naar delegeren, ruimte geven en ontplooiing creativiteit
 • Continu de hulpvraag stellen: “Wat heb je van mij nodig om…..?”
 • Medewerkers coachen, stimuleren en faciliteren om het beste uit ze naar voren te halen
 • Besluitvorming lager in de organisatie beleggen om doorlooptijden te verkorten

 

Van planmatig werken naar continue verbetering

 • Na elke (korte) iteraties een feedbackloop, verbeteringen direct meenemen
 • Blijven verbeteren: Plan-do-check-act
 • Business en IT één doel geven, elke dag een beetje beter worden!

 

 

Wat levert Agile op?

 • Agile werken levert 15-40% productiviteitswinst op.
 • Kwaliteit van het werk neemt toe.
 • Doorlooptijd (time to market) halveert.
 • De kans op succes is drie keer groter en de kans op falende projecten is drie keer kleiner.
 • Beter omgaan met veranderende prioriteiten.
 • Verbeteren transparantie projecten.
 • Verhoging team motivatie.
 • Verhoging betrouwbaarheid van opleveringen.
 • Verlaging projectrisico’s.

 

Om te kunnen profiteren van de voordelen van Agile werken, dat vergt een andere werkwijze en aansturing dan u als manager voorheen deed. Wat dat betekent, daar gaan we in deel 2 van deze drieluik verder op in.

Srum@work is de organisatie die u uitdaagt om de traditionele manier van werken en management los te laten en te vertrouwen op de kracht van zelfsturende teams. Wilt u meer weten over Agile, Agile leiderschap en of deze aanpak ook uw organisatie kan helpen, neem dan contact met ons op.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X