Projectdoel is helder, maar hoe komen we daar?

Projectdoel is helder, maar hoe komen we daar?

Tijdens trainingen krijg ik vaak de vraag: “waar en wanneer kun je scrum nu het beste toepassen?” Een terechte vraag omdat het soms lijkt dat scrum de bekende Haarlemmer olie is en in alle situaties alle problemen oplost. En dat is natuurlijk niet zo. Ik geef altijd als antwoord dat scrum je kan helpen als het projectdoel wel bekend is maar het nog niet helemaal duidelijk is hoe je dat kan of moet bereiken.

Als werk repeterend en voorspelbaar is, zal scrum niet veel toegevoegde waarde hebben. Je hebt het werk immers al vaker gedaan (repeterend) en daarmee weet je wat je te wachten staat. Het eindproduct is bekend en ook de weg er naar toe. Maar dat is in de praktijk veelal niet het geval. Bij veel projecten weten we wel welk probleem we willen oplossen maar weten we nog niet hoe de weg naar het eindproduct verloopt. Dat heeft deels te maken dat veel van ons werk een creatief proces is, aan het begin van het project nog niet helemaal duidelijk is wat er precies gedaan moet worden en omdat er gaandeweg het traject nieuwe inzichten ontstaan.

Plan versus realiteit
Om dat te visualiseren gebruik ik vaak onderstaand plaatje. Het geeft aan dat we in een traditionele projectomgeving bij aanvang een projectplan hebben geschreven inclusief alle mijlpalen. Uitgangspunt is dat we op voorhand alle details weten en dat het project volgens een voorspelbaar plan (lees: vlakke weg) verloopt. Maar de werkelijkheid is veel weerbarstiger. We weten op voorhand niet alles wat we moeten doen. Tijdens het project zijn er diverse wijzigingen die impact hebben op het initiële project(plan).

plan versus werkelijkheid
Wet- & regelgeving
Denk hierbij bijvoorbeeld aan nieuwe wet- & regelgeving. Als de overheid een nieuwe wet introduceert, is er vaak meer onduidelijk dan dat er duidelijk is. Dat komt o.a. door hoe de wet geïnterpreteerd moet worden, dat ontstaat gaandeweg het project. Afhankelijk van de interpretatie heeft de wet gevolgen voor afdelingen, op werkprocessen en eventueel controleprocessen. De impact en de oplossing ontstaat gedurende het project.

In zo’n situatie biedt scrum toegevoegde waarde doordat je flexibel omgaat met de scope, kunt inspelen op de veranderingen maar wel steeds bezig bent met die zaken die op dat moment de hoogste prioriteit hebben. En de prioriteit wordt bepaald door de toegevoegde waarde, m.a.w. wat heeft op ieder moment de meest toegevoegde waarde voor de organisatie. Scrum is een methode die heel goed kan inspelen op veranderingen in de uitvoering, veranderingen in de oplossingsrichting en veranderingen

Staat u voor de uitdaging om een nieuwe wet in uw organisatie te implementeren? Neem dan gerust contact met ons op om te bekijken of de scrummethode ook voor u toegevoegde waarde heeft.

 

Johan van Delden is Agile trainer en Agile Coach bij scrum@work, het bureau voor het succesvol toepassen van scrum.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X