Scrum en (anti)Stress

Scrum en (anti)Stress

IMG_5976In april van dit jaar waren we van Scrum@work op het antistress event in Groningen om daar een workshop te geven over hoe het werken met scrum stressverlagend werkt. Als thema hebben we gekozen: “scrum, daar krijg je energie van!”. We hebben daartoe de ball point game gedaan om de deelnemers aan de workshop te laten ervaren hoe het is om in een autonoom, zelforganiserend en zelfsturend team te werken, hoe het voelt om daar een manager aan toe te voegen en hoe je in korte tijd kunt verbeteren door retro’s te houden.

Het event werd geopend door Joke Koster van het Centrum voor Stressmanagement. Zij gaf in haar presentatie een overzicht van de lessons learned en best practices bij een case bij het bestrijden van stress binnen woningcorporaties. Ze deelde een slide uit met het TNO-werkdruk-model.

TNO werkdruk model

Ik heb dit model aandachtig bekeken en kon niet anders dan tot de conclusie komen dat scrum heel veel van deze aspecten afdekt en ondervangt. Maar ik zal dit ook uitleggen. Ik begin met de factoren die de werkdruk bepalen. Als je kijkt bij Taakeisen (zowel werkcontext en werkinhoud) zie je daar aspecten genoemd als onduidelijke of veranderende taak, onduidelijke verantwoordelijkheden, tijdsdruk, hoeveelheid werk, kwaliteitseisen, variatie.

Het Scrumraamwerk heeft al een oplossing voor al deze aspecten:

  • onduidelijke of veranderende taak: het gebruik van user stories
  • onduidelijke verantwoordelijkheden: het team is gezamenlijk verantwoordelijk
  • tijdsdruk: het team bepaalt zelf de inhoud van de sprint ipv een opgelegde planning
  • hoeveelheid werk: idem
  • kwaliteitseisen: door acceptatiecriteria en Definition of Done weet iedereen aan welke eisen het product moet voldoen.
  • Variatie: door gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team moet het team ook werk doen dat niet binnen zijn/haar primaire functie behoort. Dat zorgt meer variatie in het werk.

 

Als we vervolgens kijken naar de voorgestelde regelmaatregelen, zien we daar al een paar kenmerken van Scrum in terugkomen:

  • Autonomie: het team is zelforganiserend en heeft de vrijheid om zelf de oplossing (het “hoe”) te bepalen.
  • Tijdsautonomie: het team maakt zelf de inschattingen en bepaalt zelf de sprintinhoud.
  • Functionele steun collega’s: je werkt in teamverband met gedeelde verantwoordelijkheid en steun van je collega’s is daar onderdeel van.
  • Participatie in besluitvorming: door de continue communicatie met de opdrachtgever (product owner) over de user stories, ben je betrokken bij de besluitvorming over “wat” er gedaan moet worden.

 

Een rode draad, die vaker die middag terugkwam is het houden, faciliteren en opvolgen van verbetersessies. Binnen scrum kennen we daar de retro voor. Binnen scrum kennen we al de voorwaarden om een goede retro te houden in de zin van een save space (veilige omgeving waarin je mag zeggen wat je denkt en voelt), respect en het opvolgen en invullen van benoemde verbeterpunten. Waar dit binnen scrumprojecten vaak al gemeen goed is, is dit bij organisaties die niet scrummen nog een bijzonderheid waar extra aandacht aan moet worden gegeven.

We kunnen dus stellen dat werken in een scrumteam dus stressverlagend werkt! Dat heeIMG_5988ft natuurlijk weer positieve effecten voor zowel de medewerker als de organisatie en HR. Een stressloze medewerker is voor de organisatie productiever en draagt meer bij aan de organisatiedoelstellingen. En de kosten van een medewerker die met stressklachten thuis zit, zijn voor de organisatie niet te overzien.

Terug naar het thema van onze workshop dat scrum energie geeft. Wij weten allang dat flow die scrum biedt energie oplevert en dat stress juist energie kost. Los van de feedback die we via het retrovel hebben gekregen was duidelijk dat de workshop geslaagd was af te leiden uit het feit dat de meeste mensen met een glimlach de zaal verlieten. Ze hadden duidelijk een mooie, inspirerende en energiegevende workshop gehad. En dat geeft ons ook weer energie.

Ook weten hoe scrum in uw organisatie stressverlagend kan werken, neem dan contact met ons op.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X