Scrum Xperience

Scrum Xperience

Vorige week dinsdag hebben we een scrum Xperience gehouden in gemeente Steenwijkerland. Tijdens deze Xperience laten we deelnemers in een hele korte tijd met heel veel aspecten van scrum in aanmerking komen. We beginnen met een voorstelronde in game vorm waarbij al elementen als zelfsturend en zelforganiserend team en relatief inschatten aan de orde komen. Hoewel de Xperience vooral praktijk gericht is ontkomen we er niet aan enige theorie te bespreken. Dat doen we aan de hand van een schema/tekening die we steeds verder opbouwen en uitbreiden. Tijdens dit onderdeel komen al veel vragen naar bove2016-05-24 15.10.41n over hoe de theorie in de praktijk is toe te passen.

Een vraag die altijd terug komt is of we ons niet veel problemen op de hals halen als we met scrum gaan werken. Er wordt tenslotte van de organisatie verwacht dat de klant/opdrachtgever in de rol van product owner nauw betrokken blijft, dat we vooraf goed na moeten denken wanneer een deel product geaccepteerd wordt en dat er iedere twee weken mensen beschikbaar moeten zijn voor een demo. Niets is minder waar. Scrum introduceert geen nieuwe problemen maar maakt ze slechts zichtbaar. In de huidige gang van zaken wordt er achteraf door de opdrachtgever aangegeven dat het opgeleverde werk niet aan de verwachtingen voldoet en volgt er rework. Rework dat meer energie en tijd kost dan het de eerste keer direct goed te doen. Ook de samenstelling van het team is in een scrumproject niet anders dan bij een traditioneel project: je kijkt welke expertise je nodig hebt om een klus te klaren en welke mensen dat het beste kunnen doen. Daarmee is de impact van scrum op een organisatie op voorhand misschien heel groot maar als je er wat dieper op in gaat, is de impact gering.

2016-05-24 16.16.45Na de theoretische discussies was het tijd om aan de slag te gaan met planning poker en een een kinderfeestje organiseren waarbij de product owner de ouder was en precies wist wat ze wilde op het feestje. Hoewel, net als in de praktijk wist ook deze product owner niet alles concreet te omschrijven. Ze had als user story “een gezellige sfeer” op haar backlog staan maar ze kon niet concreet aangeven wat ze ermee bedoelde en wanneer het geslaagd was. Dat is in de praktijk niet anders, ook daar weet een product owner niet altijd precies wat ze wil. Dan is de valkuil om maar te beginnen met trial-and-error en zien hoe de product owner reageert. Je huurt misschien wel een clown of een compleet circus in, maar misschien voldoet een karaoke set wel genoeg. Het is dus aan te raden om daar eerst dieper met de product owner over te praten voordat je aan het werk gaat.

Na afloop had iedereen meer kennis over scrum. Niet iedereen is dan even enthousiast over de toepasbaarheid on de eigen dagelijkse praktijk maar veruit de meerderheid ziet wel de toegevoegde waarde om je projecten met meer structuur aan te pakken.

Mocht u ook meer willen weten over scrum of ook een scrum Xperience willen, neem dan contact met ons op.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X