Shared space

Shared space

Onlangs was in het nieuws dat het aantal shared spaces was toegenomen. Voor wie nog niet bekend is met het begrip shared space, dit betreft een verkeersgebied waar meerdere verkeersdeelnemers van gebruik mogen maken. Geen aparte fietspaden meer, maar automobilisten en fietsers maken gebruik van hetzelfde stukje weg. Ik herken deze ontwikkeling want ook in mijn eigen woonplaats zie ik steeds meer van deze plekken. Ik kan mij nog goed herinneren hoe de “burgerij” reageerde op de plannen van de gemeente op het moment zij deze bekend maakte. “Het zal leiden tot onveilige situaties”, “de kwetsbare groepen zouden er niet mee om kunnen gaan” en “het aantal ongelukken zou zeker toenemen”. Ik beperk mij even tot de inhoudelijke argumenten want ook de verwensingen richting gemeentebestuur was niet van de lucht. Dat ging van “ondeugdelijk bestuur” tot “ik hoop dat ze zelf een ongeluk krijgen”.

 

Binnen Agile werken we al veel langer met “shared spaces”. Sterker nog, dat is één van de sterke punten van Agile: het werken van meerdere disciplines in één werkgebied. Ofwel, het werken in multifunctionele, autonome teams. Het team vormt de shared space binnen het Agile gedachtengoed. Binnen Agile geen ruimte voor aparte wegvlakken voor auto’s, aparte fietspaden of een trottoir. Geen aparte disciplines maar één grote shared space waar het team in opereert en werkt. Natuurlijk heb je een kerndiscipline (lees: automobilisten rijden niet het meest rechts vlak langs de gebouwen, daar lopen de voetgangers) maar doen al het werk dat nodig is om het teamdoel te behalen. Alle disciplines die door elkaar werken om een gereed product aan het eind van de sprint op te leveren.

Zoals er veel tegenstand is bij het invoeren van shared spaces binnen het verkeer, is er vaak ook tegenstand tegen het invoeren van autonome teams bij organisaties. Het blijkt dat veel van de tegenargumenten van de shared spaces in het verkeer niet gebeuren en voorkomen. Het aantal ongelukken neemt niet toe, sterker nog het wordt er juist veiliger omdat de verkeersdeelnemers zich veiliger gaan gedragen.

Zou het bij het invoeren van “shared teams” ook niet zo gaan? In plaats van te denken dat medewerkers minder productief worden omdat werk gaan doen dat buiten hun kerndiscipline en comfortzone ligt, zou het ook kunnen zijn dat ze juist productiever worden? Omdat ze gezamenlijk werken aan het teamdoel (lees: veiliger gedragen) en zich daar meer op focussen? Dat maakt het team effectiever en daarmee je eigen bijdrage aan het totale doel.

Iets om over na te denken? Wij denken graag met u mee!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X