De wet en regelgeving

De wet en regelgeving

We wonen in Nederland. Een mooi net land! Maar ook het land van de regeltjes. Er ontstaan regelmatig nieuwe regeltjes. Of bestaande regels verdwijnen, waardoor er meer vrijheden ontstaan. Hoe ga je daarmee om? Wachten totdat het een feit is en dan pas handelen? Of al eerder anticiperen op een nieuwe wet. Veel organisaties worstelen met die vraag , het is te onduidelijk, we kunnen nog niet starten. Wie gaat wat doen? Het is nog te vroeg om te starten met een project. Dat klopt! Een project (traditioneel) kan je nu niet starten. Je kan juist wel starten met Scrum!

De komst van een nieuwe wet brengt allemaal kansen en vragen die jevrouwe-justitia niet van te voren kan oplepelen en in een projectplan kan wegzetten. Het is namelijk ontwikkeling. En ontwikkeling is dynamisch, niet statisch, zoals een projectplan. Factoren die hierbij een rol spelen zijn: wordt er een keiharde deadline ingevoerd? En hoeveel keuze vrijheid heb je nog als organisatie? Binnen die wet. Keuze vrijheid bijvoorbeeld in hoe bepaalde processen worden ingericht. En biedt de nieuwe wet misschien ook nieuwe kansen. Is dat misschien juist het moment om de organisatie echt anders in te richten. Die kosten efficiency slag door te voeren, samenwerkingsverbanden aan te gaan, team samenwerking te verbeteren etc.

Scrum biedt de kans om die ontwikkeling resultaatgericht in gang te zetten. Het is niet erg dat je nog niet precies weet waar het eindigt, wat die wet exact gaat worden. Wat je wel kan doen is je eigen doelen en kansen in kaart brengen met alle stakeholders (management, raad, experts etc) die betrokken zijn. Rekening houdend met die behoeften al vast aan de slag gaan in tweewekelijkse sprints zodat de ontwikkeling op gang komt. Het eindproduct van de eerste sprint kan bijvoorbeeld een praatplaat /overzicht zijn met daarin alvast de doelen en kansen in kaart gebracht. In de tweede en derde sprint worden deze doelen en kansen verder uitgewerkt. Doordat je steeds een stukje met elkaar uitwerkt en daarna laat zien aan de stakeholders ,komt er feedback terug en kan weer verwerkt worden in de volgende sprint.

Dit heeft meerdere voordelen. Je werkt als team al samen aan de mogelijkheden van deze nieuwe wet. De omgeving wordt in het proces betrokken, het gaat leven! De sprints zorgen voor een ritme en workflow die productief werkt. Teamwork zorgt voor kwaliteit en creativiteit én ook nog beter voor de organisatie omdat je kennis deelt. En voor de meeste mensen is het gewoon leuker!

Vergelijk dit met traditioneel projectmanagement of een traditionele beleid schrijver waarbij iemand eerst 6 weken achter z’n bureau gaat zitten nadenken . In cirkeltjes blijft lopen en er uiteindelijk een vaag stuk wordt geproduceerd dat niemand leest en waarbij niemand zich betrokken voelt. Neveneffect is dat er geen gevoel is dat er iets gebeurt. De persoon zelf wordt er vaak ook niet gelukkig van. Heeft het gevoel dat er een aap op zn schouder zit waar die in zn eentje niks mee kan. Hoe veel leuker is het dat je als team met die klus aan de slag gaat!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X